مرد پرهیزگار هرگز پارسایی خود را نمی سنجد(پاسگال)

·        جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست(ادیسون)

·        از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار ورموز زندگی خود نیست،پرهیز کن.(افلاطون)

·        این ذهن ماست که شر را به خیرمبدل و غم و شادی و فقر و ثروت می آفریند.(ادموند و اسپنر)

·        عادت یا بهترین خدمتکار ماست یا بدترین اربابمان

·        موفقیت تنها یک چیز است،اینکه زندگی را به دلخواه خود بگذرانید.(کریستوفر)

·        سخنان شیرین زحمتی ندارد ولی فواید بیشماری به شما میرساند.(ژرژ هربرت)

·        هرگاه بتوانیم پس از شکست لبخند بزنیم،شجاع خواهیم بود(آبراهام لینکن)

·        نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی.(گاندی)

·        تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند:دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان(دیزرائیلی)

·        آنچه سرنوشت آینده ما را می سازد،نه شرایط زندگی بلکه تصمیمات ماست(رابینز)

·        هیچ چیز به خودی خود خوب نیست،فکر ما آن را خوب یا بد جلوه می کند.(شکسپیر)

·        راه گریز را پیش از ستیز باید جست.(ناپلئون)

·        تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیزاست،صبر و امید(الکساندر دوما)

·        خواندن کتاب برای بار  اول آشنا شدن با یک دوست جدید است و مطالعه مجدد آن به منزله ملاقات یک دوست قدیمی است.(شکسپیر)

·        اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی نداشته باشد تنها خواهید ماند.(دیل ادواردز)

·        بخواهید تا به شماداده شود،بجویید تا بیابید و در را بزنید تا به رویتان باز شود.(انجیل متی)

·        اغلب اور جزیی است که تغیرات عظیم را موجب می شود.(رابینز)

·        دروغ مثال برف است که هرچه آن را بغلتانید بزرگتر میشود(مارتین لوتر)

·        کسی که به خود اعتماد دارد به تعریف کسی نیاز ندارد.(لوبون)

·        آن کس که از اول میداند به کجا میرود خیلی دور نخواهد رفت.(ناپلئون)

·        سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش کردن هنر است.(گوته)

·        تا وقتی به قدرت نرسیده ایمطیع باش و چون به آن رسیدی متواضع(آناتول فرانس)

·        فضیلت انسان در نگه اشتن حد وسط میان افراط و تفریط است.(ارسطو)

·        شاد باش تا حسود و جاه طلب نباشی.(لوشو)

·        از روی رنگ خاکستری مو نمی توان عمر قلب را شناخت.(گوتاما بودا)

·        امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.(وین دایر)

·        تمام شاٌن و عظمت انسان در فکر اوست.(پاسگال)

·        مرد بزرگ کسی است که در سینه خود قلبی کودکانه داشته باشد.(ناپلئون)

·        دانستن بدون خواستن ،هرگز نتوانستن را به بار می آورد.(لوبون)

·        نهال دوستی واقعی ،آهسته رشد میکند(واشنگتن)

·        زندگی با ارزش ترین هدیه الهی است.(رابینز)

·        بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید خجل شوند واگر بد گفتید سکوت کنند.(خلیل جبران)

·        مد فقط شکلی از زشتی است که آنقدر غیر قابل تحمل است که مجبوریم هر 6 ماه یکبار آن را عوض کنیم.(وایلد)

·        چیزی که مدتها با شما باشد به تدریج به فراموشی سپرده میشود ومتاٌسفانه این قانون بزرگترین قاتل عشق است.(رابینز)

·        اگر کودکی با انتقاد بزرگ شود می آموزد که محکوم کند.(ناپلئون)

·        انسان تنها موجودی است که از موهبت خنده برخوردار است.(ویکتور هوگو)

·        اگر دنبال دو خرگوش بدوید،هیچ کدام را نمی گیرید.(مارک تواین)

·        دوست کسی است که در کنار او می توانید خودتان باشید(سقراط)

·        وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را به تو بگذراند،نگذران.(مارکز)

·        سعی بی موقع،بدتر از کاهلی است.(سقراط)

·        سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند.(شکسپر)

·        ذوق پرورش نمی آید مگر با تماشای زیبایی.(گوته)

·        اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم بایستی خود نیز  این پیام را ارسال کنیم.(مادر ترازا)

·        مردم در یک چیز مشترکند،همه با هم فرق دارند.(گوته)

·        اگر پیوسته بگویید اتفاقات بدی خواهد افتاد،شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید.(وین دایر)

·        بدبختی آدمی ،از جهل نیستاز تنبلی است.(افلاطون)

·        معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است.(کانت)

·        خداوند شایستگی زن را در قلب او قرار داده است.(لامارتین)

·        در قلب خود بنویسید که :امروز بهترین روز سال است.(امرسون)

·        صحت تن ،در اندک خوردن است و صحت روح در اندکی گناه.(مصری)

·        به هم رسیدن آغاز است ،با هم ماندن پیشرفت و باهم کار کردن کامیابی.(تولستوی)

·        برای دشمنانت کوره را آن قدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند.(شکسپیر)

·        کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد برای شانس ارزشی قائل نیست.(دایر)

·        آدمی ساخته افکار خویش است،فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.(مترلینگ)

·        الماس را جز در قعر زمین نمیتوان پیدا کرد وحقایق را جز در اعماق فکر نمی توان یافت.(ویکتور هوگو)

·        برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید.(دیل کارنگی)

·        افراد دانا کوشش دارند،خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی دارند محیط را به رنگ خود در آورند.

·        اگر به شما عشق ورزیده می شود،عشق بورزید و شایسه این عشق باشید.(فرانکلین)

·        سعی نکنید موجودی کامل باشید فقط نمونه ای عالی از انسان باشید.(رابینز)

·        اشتباه کار انسان است اما در اشتباه ماندن نه(رابینز)

·        دوست به جای چتری است که روزهای بارانی همراهت باشد.(پل برولا)

·        گاهی سکوت بیش از تمام حرفها مقصود را بیان میکند.(منسکیو)

·        هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.(کالایل)

·        افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.(دیکنز)

·        معتقدم که سرنوشت انسان را تنها محبت معلوم می کند و بس.(شکسپیر)

·        به هیچ دسته  کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرابگرید(جان گریندر)

·        جوانی ستاره ای است که فقط یک  بار در آسمان  عمرطلوع می کند.(ژوبرت)  

·        به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اطمینان  نداشته باش.(شکسپیر)

·        خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.(فیثاغورث)

·        تلاش منظم،پاداش چند برابر دارد.(جیم ران)

·        این ذهن ماست که ما را شاد یا نا شاد،بدبخت یا سعادتمند ،غنی یا فقیر می کند.(اسپرند)

·        انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.(داستایوسکی)

·        به هرکس که می خواهد موفق شود می گویم اخلاق نیک را در خود پرورش دهد.(ابرهوت)

·        با یک تحسین و یک دست به پشت زدن می توان افراد را به میدان جنگ فرستاد.(ناپلئون)

·        هرکس گذشتش بیشتر است،غنی تر است.(ژرژسیمون)

·        ادب خرجی ندارد ولی می تواند همه چیز را خریداری کند.(اسکاروایلد)

·        بدون ایثار و فداکاری ،هیچ دوستی پایدار نمی ماند.(لیت)

·        آنچه هستید نتیجه افکارتان است.(وین دایر)

·        راز سعادت در این است که اگر کاری به توواگذار شده است دوست بداری.(هاکسلی)

·        تفکر در هر کار باعث رستگاری است.(سقراط)

·        شاه راه موفقیت پر است از زن هایی که شوهران خود را  به پیش برده اند.(چالز دیکنز)

·        وجدان خدای حاضر در انسان است.(ویکتور هوگو)

·        قضاوت بهتر ،زندگی بهتر می آفریند.(رابینز)

·        اگر نه گفتن را یاد بگیرید،مفید ترین هنر زندگی را یاد گرفته اید.(فورنیه)

·        قوانین را خوب بشناس تا بتوانی قوانین را بشکنی.(بودا)

·        کسی که برترس غلبه نکند نخستین درس زندگی خود راا نیاموخته است.(امرسون)

·        تبسم لحظه ای بیش نیست ولی یاد آن در سراسر عمر باقی میماند.(دیل کانگی)

·        مردی که در زندگی می خندد قابل ستایش است .(برنارد شاو)

·        داروی خشم خاموشی   است.(سقراط)

·        ادب مثل عطر است تا انسان چند قطره از آن به خود نزند دیگران متوجه آن نمی شوند.(فورنیه)

·        باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم.(مونتسگو)

·        وجود ما به منزله باغی است که اراده ماباغبان آن است.(شکسپیر)

·        هیچ چیز در جهان به اندازه احساس موفقیت،بار را از دوش انسان بر نمی دارد.(توماس ولف)

·        معرفت مثل باران است .بهتر است که همیشه از بالا به پایین نثار شود.(ولتر)

·        در مملکت عشق،قانون حکومت نمی کند.(ارسطو)  

·        تنها راه داشتن یک دوست آن است که خود یک دوست باشی.(مادرترازا)

·        انجام ندادن کاری برای دیگران به معنای انجام ندادن کاری برای خودتان است.(هورس مان)

·        نگران آن نباشید که زندگیتان به انتها میرسد،از آن بترسید که هرگز شروع نشود.(گریس هنسن)

·        در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن بیش از نیاز به نان است.(مادر ترازا)

·        ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نثر.(دیل کارنگی)

·        خطاهای دیگران  را چون خطاهای خویش تحمل کن.(فنلون)

·        برای شوهر دانش لازم است،برای زن نجابت.(ژرژ هربرت)

·        تجربه نامی است که آدم ها بر اشتباهات خود می گارند.(اسکاروایلد)

·        زندگی کوتاه است.این مصائب دنیاست که آن را طولانی جلوه می دهد.(شوپنهاور)

·        دعا کردن خوب است مداومت در دعا بهتر است.چون میخ هرگز با اولین ضربه چکش فرو نمی رود.(ژرژ باربارا)

·        انسان تنها به جایی می تواند برسد که خود را در آنجا میبیند.(جک ولش)

·        باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد که به خاطر آن از بستر خارج شوید.(وین دایر)

·        در پنجاه سال اول زندگی مواظب شکم خود باشید تا در پنجاه سال بعدی شکم از شما مواظبت کند.(دکتر اسمیت)

·        زینت انسان در سه چیز است:علم،محبت،آزادی(افلاطون)

·        نه ترن ،نه ریل ها،اصل نیستند¨اصل حرکت است.(ژیلبر سیسبرون)

·        هنر کلید فهمیدن زیبایی است.(اکار وایل)

·        حسود نه خوشبخت است نه خوش وقت.(ولتر)

·        تحمل یعنی چیرگی بر تقدیر.