موفقیت اقتصادی

- هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سریع شما می شود.

2- دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است . حداقل مفیدتر است.

3- هرگز کاری را که می توانید بدهید تا دیگری برایتان انجام دهد خودتان انجام ندهید . کاری که دیگری برای شما انجام می دهد زمان و انرژی بیشتری به شما برای انجام کارهای دیگر می دهد.

4- هرگز کاری را که می توانی با طفره رفتن به فردا اندازی امروز انجام نده . کارهای زیادی وجود دارد که می توانی امروز انجام دهی . اصولاً بیشتر کارهایی که امروز مجبور نیستی انجام دهی کارهای مهمی نیستند.

5- همیشه خریدار باش نه فروشنده . اگر به اندازه کافی هوش برای پول دار شدن داشته باشی می دانی که یک ریسک بهتر از دو ریسک است .

6- هرگز کاری را انجام نده اگر میتوانی با شخص دیگری انجام دهی . چرا با یک شخص یا اشخاص دیگر در هر شغل یا خط کاری رقابت می کنی مادامی که برای تو انحصار در زمینه های دیگر ممکن است ؟

7- اگر مقتضیات تو را مجبور کند تا شغل هایی را پیگیری کنی یا از یک سری خطوط کاری پیروی کنی که مورد تعقیب افراد دیگر است ، بهتراست که کارت را در ضمینه ای که دیگران توان رقابت با تو را ندارند قرار دهی . این همیشه یک راه خوب ، بهتر و بهترین راه است .

8- هر آنچه که تو برای یک بار انجام می دهی ، هر چند راهی که تو برای انجام کاری به عهده می گیری ، کار مشابهی را دوباره انجام نده یا کاری را در مسیر مشابه انجام نده . اگر یک راه انجام کاری را بدانی باید این را هم بدانی که مسلماً راه بهتری برای انجام آن وجود دارد .

9- اگر در کاری موفق شدی ، اجازه نده دیگران از موفقیت تو اطلاع یابند.

10- وقتی ثروتمند شدی ، چنانچه اگر نصایح مرا گوش کنی ثروتمند می شوی، اجازه نده دیگری راز موفقیت تو را بداند .

11- یکی از بزرگترین دارایی ها که هر فردی می تواند کسب کند شهرت برای بیقاعدگی است .

12- هرگز از کسی متنفر نباش .

13- مرد عاقل رفتارش را با دلیل تنظیم می کند نه با غریزه .

14- دانستن کاری که نباید انجام دهی مهمتر از دانستن کاری است که باید انجام دهی

15- آیندگان هرگز کاری را برای تو انجام نمی دهند . بنابر این هیچگونه سرمایه گذاری برای اولادت نکن . البته وارثانت پس از مرگ بر سر املاکت نزاع میکنند.

16- یک مرد هر کاری را که بخواهد در جهان انجام دهد انجام می دهد .

17- باید پولت را ذخیره کنی.

18- احمق ها می گویند که پول ، پول می آورد،‌در حقیقت پول ، پول نمی آورد، فقط انسان است که پول می آورد .

19- دو گناه نابخشودنی در جهان اقتصاد است : یکی دادن چیزی برای هیچی و دیگری گرفتن چیزی برای هیچی .

20- اگر شما یکی از ورثه های پدر یا شخص دیگری هستی ، توصیه می کنم که قبول نکنی که فقط یک وارث باشی .

21- از کارهای کوچک نفرت نداشته باش بلکه به آن کارها احترم بگذار.

22- پول درآوردن آسانتر از خرج کردن آن است .

23- سخت ترین کار از کارهایی که انسان انجام می دهد تفکر است.
 

/ 2 نظر / 17 بازدید
Hamed

عالی بود[دست]

افشین

سلام بر استاد ارجمند جناب آقای مهندس جلیلی . ماشالله فعال شدید .مطالبتون جالب وپرمحتوا بود دست مریزاد . یاداشتتون رو تو سایت هشجین دیدم باور می کنید تا اسمتون رو دیدم کلی دلتنگت شدم . موفق وموید باشید ./.