سخنان گرانبهای 5

نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست. ( دکتر شریعتی )

ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ، اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم. ( دیل کارنگی )

زمینی که روی آن زندگی می کنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم.( پائولوکوئیلو )

وقتی که ما گنجینه های حقیقی در دست داریم ، هرگز متوجه آن نمی شویم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند. ( پائولوکوئیلو )

هرچه یکبار پیش می آید ممکن است دیگر هرگز روی ندهد، اما آنچه که دوبار پیش آید ، بدون شک ، بار سوم هم رخ خواهد داد. (پائولوکوئیلو )

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند که بدانند به انها اهمیت می دهید. ( جان ماکسول )

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید ؛ او نه شما را می بخشد ، نه می گذارد خودتان را ببخشید... ( برنارد شاو )

دروغ های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده ای به زبان بیاورد، به درد این شغل نمی خورد. ( برنارد شاو )

فیل بسیار بزرگ و نیرومند است ، بسیار نیرومندتر از فیلبان کوچکی روی گردنش می نشیند، با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است. (جواهر لعل نهرو )

اعتقاد عموم بر این است که با کنار گذاشتن دیگران میتوانیم پیشرفت کنیم ، اما قانون الهی میگوید: دستی را بگیر تا دستت را بگیرند. ( جی پی واسوانی )

انسانهای که تنها هستند ، همیشه در معرض خطر عشق اند. ( زرتشت )

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست ، بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد ، دوری کنید. ( سقراط )

چقدر دوست دارم این سخن مسیح را " از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند" ( دکتر شریعتی )

کسی که راه را غلط رفته ، اگر درست راه برود ، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست ، غلط راه می رود. ( دکتر شریعتی )

مرد تاجری پس از نابودی کسب پر رونق خود، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود:

مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد. ( جی پی واسوانی )

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید. ( بنجامین فرانکلین )

شاید تو قصد یاری رسانی داشته باشی ، اما اگر انرژی شادمانی در وجود تو نباشد ، اگر تو از این انرژی سرشار نباشی ، ناگزیر آسیب خواهی رساند. ( اوشو )

نم نم باران، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران ( ارد بزرگ )

آشپزی در رستورانها با غرور و شان شما در تضاد نیست پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند ، از نظر آنها این کار ، یک فرصت بود.( بیل گیتس )

هرکس برای دفاع از حقش بر خواست ، تو نیز بر خیز، اگر بنشینی ، حق را تنها رها کرده ای نه بپا خواسته را. ( آبراهام لینکن )

/ 1 نظر / 28 بازدید