ده فرمان علی بن موسی الرضا علیه السلام

ده فرمان علی بن موسی الرضا علیه السلام

?? فرمان اول:
 در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحال تان کند.

??فرمان دوم:
تا می توانید سکوت اختیار کنید که سکوت موجب محبت می شود و راهنمای هر خیری است.

??فرمان سوم:
 در خواندن سوره حمد استمرار بورزید که جمیع خیردرامور دنیا و آخرت درآن گرد آمده است.

❤فرمان چهارم:
 به روزی اندک خدا راضی باشید تا خدا نیز از عمل کم شما راضی باشد.
 
 ??فرمان پنجم:
در برقرار کردن صله رحم ثابت قدم باشید که بهترین نوع آن خودداری از آزار خویشاوندان است.

?? فرمان ششم:
به کسی که از خدا نمی ترسد امید نداشته باشید که نه تعهد دارد، نه نجابت و نه کرم.

??فرمان هفتم:
 بسیار احسان کنید که خداوند در قیامت یک نصفه خرما را مانند کوه احد بزرگ می کند.

??فرمان هشتم:
حق الناس را رعایت کنید که دوستی محمدوآل محمد بدون آن پذیرفته نیست.

❤ فرمان نهم:
 ازبخششی که زیانش برای تو بیش از سودی است که به دیگران میرسد، حذر کن.

?? فرمان دهم:
بسیارمراقب کردار خودباشید تا مورد تهمت واتهام قرار نگیرید،که در آن صورت حق ملامت ندارید.

/ 1 نظر / 23 بازدید