فرض کنید ظرفی پر از میوه جلوی شماست کدام یک از میوه‌ها را اولبرمی‌دارید؟

fruit1

تحقیقات روان‌شناسی نشان داده که شخصیت افراد مختلف به انتخابمیوه مورد علاقه‌شان ربط دارد.

سیب:اگر سیب میوه مورد علاقه شماست فردی افراطی هستید که از روی انگیزه آنی وبدون فکر قبلی کار را انجام می‌دهید رک ‌گو هستید و از مسافرت لذتمی‌برید.

پرتقال:فردی صبور و پرطاقت هستید که اراده‌تان بسیار قوی است. دوست دارید کارهارا به آهستگی ولی به‌طور جدی انجام دهید خجالتی هستید و نزد اطرافیانتانقابل اعتمادید.

گلابی: اگر تمام توجه‌تان را به کاری معطوف کنید می‌توانید آن را با موفقیت انجامدهید گاهی در انجام کارهای‌تان بی‌ثبات و متغیرید و مایلید که از نتایجسعی و تلاش خود خیلی سریع مطلع شوید. (منبع سایت هشجین)

/ 0 نظر / 3 بازدید