تاثیر عملکرد مدیران بر سلامت کارمندان

تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد مدیریت ضعیف موجب بروز برخی اختلالات روحی و جسمی از جمله مشکلات قلبی، افسردگی و فشار خون بالا می شود.

کارمندانی که مدیران منفعل، کم حرف و بی ملاحظه دارند بیشتر در معرض بروز حملات قلبی هستند.

نتایج تحقیقات گروهی از پژوهشگران سوئدی روی سابقه سلامت روحی و جسمی سه هزار و یکصد و بیست و دو کارمند مرد نشان می دهد، کارمندانی با ذهنیت مثبت درباره مدیرانشان کمتر در معرض خطرهایی از جمله بیماریهای قلبی قرار دارند و هر چه میزان ذهنیت مثبت آنها قوی تر باشد میزان خطری که انها را تهدید می کند کمتر است.

نتایج این تحقیقات که در نشریه طب کار و محیط زیست منتشر شده است برای نخستین بار رابطه اشکار بین روش مدیریت و تاثیر ان بر سلامت جسم و قلب کارمندان را با گذشت زمان نشان می دهد.

تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد مدیریت ضعیف موجب بروز برخی اختلالات روحی و جسمی از جمله مشکلات قلبی، افسردگی و فشار خون بالا می شود.

محققان با ازمایش میزان استرس و بررسی سوابق بیمارستانی و پزشکی این افراد به این نتایج دست یافتند.

آنا نیبرگ یکی از پژوهشگران این تحقیقات می گوید باید موضوع وارد آمدن استرس و فشارهای روحی از سوی مدیران بر کارمندان را کاملا جدی گرفت.

یکی از روانشناسان مرکز علوم بهداشتی و سلامت استکهلم نیز در این خصوص می گوید اگر شما مدیر خوبی داشته باشد خطر بروز مشکلات جسمی و روحی برای شما دست کم بیست درصد کمتر است و اگر به مدت چهار سال با چنین مدیری سر و کار داشته باشید این خطر به میزان سی و نه درصد کاهش می یابد.

به نوشته پایگاه اینترنتی بلومبرگ، محققان می گویند یک مدیر خوب علاوه بر سلامت کارمندان برای بهبود شرایط کاری نیز مفید است.
/ 1 نظر / 17 بازدید
هستی

سلام دوست عزیزاگر می خواهید ازطریق وبلاگتون درآمد کسب کنید به این آدرس مراجعه کرده وثبت نام نموده و درقسمت کد معرف ای کدراواردکنید89511 www.mi118.com