خنده، مکانیسمی دفاعی در برابر حوادث است

 خنده، مکانیسمی دفاعی در برابر حوادث است   

خنده رفتاری غیر کلامی است که سریع تر از کلام شکل می گیرد و به عنوان رفتاری مثبت به کار می رود که نشان دهنده شادابی و نشاط در افراد است.‌ محمد اربابی در زمینه اثرات روحی و ‌جسمی این واکنش رفتاری، گفت: خندیدن، باعث انقباض و انبساط عضلات شده و تغییراتی را در ‌درون و چهره فرد ایجاد می کند و می تواند احساس خوشایندی و نشاط را به طرف مقابل ‌نیز منتقل کند.‌ وی افزود: در اثر خنده، یک سری تغییرات بیوشیمیایی در بدن و سلول های عصبی مغز ایجاد می شود ‌که احساس لذت و خوشایندی را در فرد ایجاد و باعث تسهیل ارتباط با دیگران می شود.‌ اربابی با بیان اینکه عوامل فراوانی در ایجاد خنده موثرند، بیان کرد: محرک های خوشایند، مضحک و حتی ‌محرک های ذهنی ناخوشایند از عوامل ایجاد خنده هستند. این متخصص اعصاب و روان تصریح کرد: خنده نوعی مکانیسم دفاعی در برابر حوادث است که باعث ‌تسکین فرد در شرایط خاص می شود و افرادی که کمتر می خندند و گشاده رو نیستند بیشتر در ‌معرض ابتلا به انواع بیماری های قلبی، عروقی قرار دارند.

/ 0 نظر / 17 بازدید